Tin mới nhất - Dự án đã hoàn thành

LOOKING BACK ON A MEANINGFUL JOURNEY WITH THE VALUABLE SUPPORT FROM IRISH AID VIET NAM - CÙNG NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦY Ý NGHĨA VỚI SỰ HỖ TRỢ QUÝ BÁU CỦA IRISH AID
Dự án đã hoàn thành

For over a decade, AEPD has received immense support from one of our main sponsors - Irish Aid in Ha Noi, Viet Nam, to carry out projects in supporting people with disabilities, which have achieved outstanding success. One of our most prominent projects funded by Irish Aid during 2017 to 2020 period has left a significant impact on supporting young and minority people with disabilities (PWD) to engage and manage their socioeconomic development and environmental setbacks in the area. <br />Trong hơn một thập kỷ, AEPD đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ một trong những nhà tài trợ chính của chúng tôi - Irish Aid tại Hà Nội, Việt Nam để thực hiện các dự án hỗ trợ người khuyết tật và đã đạt được những thành công nổi bật. Một trong những dự án nổi bật nhất của chúng tôi do Irish Aid tài trợ trong giai đoạn 2017 đến 2020 đã để lại tác động đáng kể trong việc hỗ trợ người khuyết tật trẻ tuổi và người thiểu số (NKT) tham gia và quản lý sự phát triển kinh tế xã hội cũng như những trở ngại về môi trường trong khu vực.


Trang Trước   / 6  Trang Sau

Thống kê truy cập

users Đang Online: 58
today Hôm nay: 107
users Tháng này: 96,708
hits Tất cả: 1,281,821

Copyright © 2014 by AEPD