Tin mới nhất - Sự kiện

HỘI THẢO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGÀY 21/9/2016
Sự kiện

Ngày 21/09/2016, tại Trường quay Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, số 54 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình, Hội vì Sự phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) đã tổ chức thành công “Hội thảo tổng kết các hoạt động Nâng cao năng lực về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu cho các nhóm dễ bị tổn thương hướng đến người khuyết tật”


Trang Trước   / 2  Trang Sau

Thống kê truy cập

users Đang Online: 70
today Hôm nay: 58
users Tháng này: 87,503
hits Tất cả: 1,353,758

Copyright © 2014 by AEPD